Vakıf Hakkında

Cumhuriyet döneminde yüksek din eğitiminin omurgasını oluşturan Yüksek İslâm Enstitüleri, İmam Hatip Lisesi mezunlarının yüksek tahsil ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu. Ülkemiz din hizmetlilerini yetiştirmek üzere, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 4. maddesine dayanılarak 1951 yılında kurulan İmam-Hatip Okulları, 1958 yılında ilk mezunlarını verdiği zaman bu mezunların devam edebileceği bir yüksekokul yoktu. Nihayet 17.11.1959’da yedi yıllık İmam-Hatip Okulu mezunlarını kabul etmek üzere İstanbul’da dört yıllık bir Yüksek İslâm Enstitüsü açıldı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nün ardından Konya’da (1962), Kayseri’de (1965), İzmir’de (1966), Erzurum’da (1969), Bursa’da (1975), Samsun’da (1976) ve Yozgat’ta (1979) birer Yüksek İslâm Enstitüsü daha açıldı. Bu Enstitüler, 1982 yılında İlahiyat Fakültelerine dönüştürüldü.

Yüksek İslam Enstitüsü mezunları tarafından kurulan Talebe ve Mezun Dernekleri, 1966 yılında Cahid Baltacı ve arkadaşlarının öncülüğünde Yüksek İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu çatısı altında toplandı. Bu Federasyon tarafından “İSLÂM MEDENİYETİ” adıyla bir dergi yayınlanmaya başladı. Bu sahada yayımlanan tek yayın organı konumundaki bu derginin adını taşıyan bir de “VAKIF” kuruldu. İSLÂM MEDENİYETİ VAKFI’nın kuruluşu 24.01.1974 tarihinde İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1974/13 Karar numarasıyla tescil edildi. 1966’da federasyon çatısı altında yayın hayatına başlayan İslâm Medeniyeti Mecmuası, 1974 yılında İslâm Medeniyeti Vakfı’na intikal ederek, Yüksek İslâm Enstitüleri’nin Fakülteye dönüştürüldüğü 1982 yılına kadar yayın hayatına devam etti. Kısa süren fetret devri 1989 yılında Reşat Erol’un Vakıf Yönetimi’nde görev almasıyla sona erdi ve İstanbul İlâhiyat Fakültesi Kampüsü içine taşınarak Fakülte Camii Külliyesinde öğrenci, öğretim elemanları ve mezunlarla buluştu. Bu dönemde hep birlikte, el-ele birçok proje ve etkinliğe ev sahipliği yaparak yeni bir atılım yaptı. İstanbul İlâhiyat Fakültesi Yönetimi ve İlâhiyat Vakfı ile birlikte ortak faaliyetler ve organizasyonlar gerçekleştirdi.

1997 yılında Üsküdar’daki Merkezi’ne taşınan İSLÂM MEDENİYETİ VAKFI, kuruluş amaçlarına ve vakıf senedine uygun olarak faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Üsküdar Meydanı’na yakın dört katlı mülk/merkez binasına taşındıktan sonra ve özellikle Vakıf bünyesinde DOĞU DİLLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ’nin gerçekleşmesinden sonra, “ARAPÇA, OSMANLI TÜRKÇESİ, FARSÇA” başta olmak üzere, pek çok doğu dilleri periyodik seminer ve ilmi çalışmalarını gerçekleştirdi. 1997’de İstanbul’da özellikle Arapça kursları yok denecek kadar az idi. Ayrıca, Vakfımızda Arapça dersleri ana dili Arapça olan hocalar tarafından verilen ilk kurs olma özelliğine sahipti. Bu çalışmalar yoğun olarak ve programlı bir şekilde sürdürülmektedir. Hâlen Vakıf Başkanı olan Reşat Erol’un, başta Kurucu Başkan Prof. Dr. Cahit Baltacı ve diğer çalışma arkadaşları ile kurduğu sistem, her eğitim yılında verimli ve başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

2014 ve sonrası faaliyetleri itibariyle; 2014 – 2015 Eğitim öğretim yalında Üsküdar’daki vakıf merkezimizde Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Millî Eğitim Müdürlüğü, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı ve hayırsever vatandaşlarımızla işbirliği ile “Medresetü’r-Rahme” isimli Suriyeli kardeşlerimizin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren okul açıldı. Bu okulda 20 öğretmen ile 180 – 200 civarında öğrenci tedrisatına devam etti. Daha sonra öğrencilere Ümraniye’de daha geniş bir yer temin edildi ve öğrenciler oraya nakledildi. Bu okulda ders veren hocalardan bir kısmı özel takviye derslerini vakfımızda küçük gruplar halinde vermeye devam etmektedir. Bu hizmetlerden hiçbir ücret alınmamaktadır.

2014 – 2015 yılı hafta sonlarında Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi ve Urduca dillerinde yaklaşık 150 kişi bu kurslardan faydalandı. 2015-2016 öğretim yılında da dil kurslarımıza devam edildi. Bu dönemde yine yaklaşık 140 kişi Arapça başta olmak üzere Farsça, Osmanlı Türkçesi ve Hintçe kurslarından yararlandılar. 2016 – 2017, 2017 -2018 eğitim öğretim yılında kurslarımız devam etmiştir. Bu dönemde yaklaşık 200 kişi yararlanmıştır. 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında da kurslarımız devam etmiştir. Bu dönemde yaklaşık 220 kişi çalışmalardan yararlanmıştır. 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yani bu yıl, geçmiş yıllardaki kurslara ilaveten tefsir usulü, fıkıh usulü, Kur’an’ı anlama, adil ekonomik, seminer ve çalışmalarımız her hafta yapılmaktadır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Pratik Arapça – I – II – III – IV

Tefsir ve Belagat, Usul-ü Fıkıh

Metin Okumaları (Tefsir, Fıkıh, Eski-Yeni Metinler)

Açık Öğretim 1, 2, 3 ve 4. Dönem Arapça Dil Kursu

İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)

YDS Arapça Dil Kursu

Orduca ve Hintçe Dil Kursu

Farsça Dil Kursu

Tecvid ve Tashih-i Huruf

Osmanlı Paleografisi Kursu

İlahiyat Hazırlık Arapça Muafiyet

Not: Bunlara ilaveten, yeterli müracaat olan her dilde kursumuz yapılmaktadır.