Danışma/Bilim Kurulu

Reşat EROL (İslam Medeniyeti Vakfı Başkanı)

Prof. Dr. Ali AYATA (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali TEMİZEL (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif ERSOY (Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamza ATEŞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ (Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa YILDIZ (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı-Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Saffet KÖSE (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Mimar Sinan Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan Hüseyin TEKİN (Polis Akademisi)

Doç. Dr. Cenay BABAOĞLU (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Vakur SÜMER (Selçuk Üniversitesi/Eurasian Research Institute)

Doç. Dr. Ahmet AKMAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman AKDEMİR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Dr. Ahmet ALTAY (Bartın Üniversitesi)

Dr. Hüseyin ÜNÜBOL (Üsküdar Üniversitesi)

Dr. Muhterem DİLBİRLİĞİ (Polis Akademisi)

Dr. Şamil ŞAHİN (Yalova Üniversitesi)

Fatih Yıldırım (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Mustafa YÜCE (İslam Medeniyeti Vakfı)

Selahattin ÖZTÜRK (Emekli Kütüphaneci)