Danışma/Bilim Kurulu

 

Reşat Erol İslam Medeniyeti Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Ali TEMİZEL Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Arif ERSOY Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ATEŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÇEMREK Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Saffet KÖSE İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin YILDIRIM Kırklareli Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin TEKİN Polis Akademisi
Doç. Dr. Cenay BABAOĞLU Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Vakur SÜMER Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet AKMAN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman AKDEMİR İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr. Ahmet ALTAY Bartın Üniversitesi
Dr. Hüseyin ÜNÜBOL Üsküdar Üniversitesi
Dr. Muhterem DİLBİRLİĞİ Polis Akademisi
Dr. Şamil ŞAHİN Yalova Üniversitesi