Künye

İSLAM MEDENİYETİ DERGİSİ
Journal of Islamic Civilization

ISSN: 2687-3672
www.islammedeniyetivakfi.com

İslam Medeniyeti Vakfı’nca Yılda İki Kez Yayımlanan Akademik Hakemli Dergidir.

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdür
İslam Medeniyeti Vakfı adına İsmail Er BACAK

EDİTÖRLER
Doç. Dr. Yusuf SAYIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü,
ysayin@erbakan.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa YAYLA
Polis Akademisi,
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü,
m_yayla@hotmail.com

Tashih/Redaksiyon
Musa ERTÜRK (Türkçe) & Zeynep Nur BALABAN (Farsça) & Muhammed Ali
DEMİR (İngilizce) & M. Tahsen ABDULRAHMAN (Arapça)

İndeksleme
Muhammed Ali DEMİR

Kitap Tanıtımı
Fatmanur IŞIK

Mizanpaj / Web
Osman ÇETİNKAYA